Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
A közösségi szolgálat célja a helyi közösségek javát szolgáló tevékenység elvégzése. Nem utolsósorban az érettségi vizsgára bocsátás előfeltétele is.

Cikk megjelenés: 2018-09-03 00:00:00 Utolsó frissítés: 2021-04-01 11:19:41

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. A technikumra vonatkozó intézkedések a hatályos jogszabályban találhatóak meg.

Az esetleges szükséges dokumentumok a cikk végén találhatóak.

Ti választhatjátok ki iskolátok lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Tehát, ha azt nem is dönthetitek el, hogy végzitek vagy nem végzitek, de a MIT rajtatok múlik. 

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 

Fontos megemlíteni az egyhuzamban végezhető tevékenységek idejét is: szorgalmi időszakban 3 óra végezhető, míg hétvégén, illetve tanszünetben 5 óra közösségi tevékenység végezhető 1 napon belül.


Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) az egészségügyi,

b) a szociális és karitatív,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelmi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

 

 A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

 

A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát.

 


Tartalomhoz kapcsolódó dokumentumok

Közösségi Szolgálat - Együttműködési megállapodás

Közösségi Szolgálat - Jelentkezési lap

Közösségi Szolgálat - Napló

Szerződött fogadóintézmények listája (frissítve: 2023.10.01)Tartalom kulcsszavak