Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
Jogszabályi rendelkezés alapján az iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk bizonyos közérdekű adatokat. Jelenleg a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§-a rendelkezik a köznevelési intézmények közzétételi listájáról.

Cikk megjelenés: 2018-10-01 00:00:00 Utolsó frissítés: 2021-03-24 08:48:49

 Iskolánk weboldalán több helyen is megtalálhatóak a lista különböző elemei, azonban igyekeztünk ebben a pontban összeszedni a jogszabály által meghatározott elemeket:

 

 

1) Felvételi tájékoztató:

            https://www.nemesgszi.hu/tartalom/Felveteli-informaciok-20202021-as-tanevre

1/a) Beiratkozásra meghatározott idő:

             2021. június 22.

2) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

             Technikumi képzésben engedélyezett osztályok száma: 5

   • Gépészet ágazatban 1 osztály (2/3 mechatronikai technikus, 1/3 gépgyártástechnológiai technikus)
   • Informatika ágazatban 2 osztály (1 Szoftverfejlesztő és -tesztelő, 1  Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)
   • Rendészet és közszolgálat ágazatban 2 osztály

 

 

 

3) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

               http://nemesgszi.hu/tartalom/Egyes-szolgaltatasok-dijtetelei

4) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai 

               -

5) Nyitvatartási idő:

 • Szorgalmi időszakban, munkanapokon: 6:00-18:00 óráig,
 • Nyári szünetben: 8:00-12:00-ig, szerdánkénti ügyeleti napokon 8:00-14:00-ig,
 • Munkaszüneti napokon az iskola zárva tart,
 • 2020/2021-es tanév rendkívüli napjai, tanév rendje: http://nemesgszi.hu/tanevrendje

6) Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

                http://nemesgszi.hu/tanevrendje

7) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával (lezajlott/megfelelt)

               

Típus minősítési eljárás minősítő vizsga (külső) minősítő vizsga (belső) pedagógus tanfelügyelet vezetői tanfelügyelet intézményi tanfelügyelet
2014/15          
2015/16            
2016/17 2/2          
2017/18  3/3          
2018/19         1/1  
2019/20            
2020/21            

8) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok (fő) (2019.10.01.)

ok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
másik intézménybe távozott 25 35 22 26 14 -

jogviszonya szünetel

illetve nem tanköteles

3 10 4 12 3 -

 

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok (fő)

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
19 11 14 7    

 

9) Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév A oszt. B oszt. C oszt. D oszt. E oszt. F oszt.
2014/15  3,122  3,160  3,480  -  -  -
2015/16  2,996  2,962  3,456  -  -  -
2016/17  3,400  3,060  3,260  -  -  -
2017/18  2,538  3,482  3,474  -  -  -
2018/19        -  -  -
2019/20            
2020/21            

 10) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 2020/21. tanév

 

 Szakkörök              

              - Linux szakkör (Priskin István)

              - Tehetséggondozás, versenyfelkészítés (Krámer Judit)

              - Tehetséggondozás, versenyfelkészítés (Sarusi József)

              - Társastánc (Dóczi Zita) [1. félév]

Fakultációk 

               - Gépészet ismeretek fakultáció 12. évf. (Sarusi Ildikó)

               - Gépészet ismeretek fakultáció 11. évf. (Kiss Ferenc)

               - Informatika ismeretek fakultáció 12. évf. (Fölker Csaba)

               - Informatika fakultáció (Beszeda Beáta)

               - Informatika fakultáció (Gajda Judit)

Fejlesztés

               - BTM fejlesztés (Petruska Gabriella, Nagy Szilvia, Varga-Szlávik Ildikó)

               - SNI fejlesztés (Szabó Csilla)

11) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

              A házi feladatok szabályzását a pedagógiai program (39-40. oldal) tartalmazza

              Az iskolai dolgozatok szabályzását a pedagógiai program (58. oldal: módosítás 14/10-es oldal) tartalmazza

 12) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát az iskola, az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően szervezi a tanulói részére. A jelentkezést az intézményvezetőnek kell benyújtani.

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a pedagógiai programunkban rögzített követelményekkel.

Javítóvizsgát az iskola minden év augusztus 26 – 30. között szervez.
Különbözeti vizsga a tanév során bármely időpontban szervezhető.
Részletes szabályzás a pedagógiai program 1.16-os pontjában (13. oldal) taláhatóak

13) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2019.10.01.)

Osztály Létszám (fő) Osztályfőnök
9.A 34  Dóczi Zita
9.B 32 Szabó Viktor
9.C 34  Czeglédi Henriett
9.D 27 Mihalecz Éva
9.E 27 Drotár János
10.A 22 Lendvai Sándor
10.B 29 Tusjak Brigitta
10.C 31 Tóthné Leelőssy Andrea
10.D 19 Tulkán György Zsolt
10.E 24 Bozsó Katalin
10.M 22 Barlabásné Nagy Csilla
11.A 23 Virág Barbara Szilvia
11.B 31 Murvai Mónika
11.C 33   Földi Zsolt
11.D 21  Raffai András
11.E 20 Petruska Gabriella
11.F 22 Benkőné Balogh Szilvia
12.A 19  Klucsics Sándor
12.B 33 Priskin István
12.C 32 Csóti Marianna
12.D 28  Pálfi István
 5/13 30  Gajda Judit
 1/13 (esti) 5  Fölker Csaba

 

 

 14) Intézményi dokumentumok

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Iskolai-dokumentumok

     Kollégiumi dokumentumok

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Kollegiumi-dokumentumok

15) Országos kompetenciamérés eredményei: 

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Orszagos-kompetenciameres-eredmenyei

 

5/13Tartalom kulcsszavak