Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
A kötelező nyári szakmai gyakorlat követelményei, tematikája, feltételei állandó változáson esnek át, igyekszünk itt összegyűjteni a legfrissebbeket.

Cikk megjelenés: 2018-09-01 00:00:00 Utolsó frissítés: 2022-03-16 12:01:45

Tudnivalók az összefüggő szakmai gyakorlatról az ágazati képzésben tanulók számára

Informatika ágazatban 2016.09.01 után kezdett tanulók esetében nincs összefüggő nyári gyakorlat

Gépészet ágazatban, valamint Rendészet és közszolgálat ágazatban összesen 280 óra összefüggő gyakorlatot kell letölteni a tanulóknak. Ezt tanítási időn kívűl, a nyári időszakban tehetik meg.

A maximális csoportlétszám a képzési helyen:

· 16 fő

Munkaidő, pihenőidő:

· Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető.

· A nyári gyakorlatok hossza:

Évfolyam

Óraszám

Napi 7 órával számolva

Fizetendő juttatás külső helyen
2021.

9. után

-

-

-

10. után

140 óra

4 hét

32.643 Ft

11. után

140 óra

4 hét

32.643 Ft

· Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

· Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni.

· A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.

· Az összefüggő szakmai gyakorlaton egy tanítási óra 60 perc.

A gyakorlati képző biztosítja:

· Gyakorlati képzés az iskola által adott tanterv alapján,

· Foglalkozási napló naprakész vezetése (téma, hiányzások, értékelések),

· Kedvezményes étkeztetés biztosítása (a munkavállalói teljes árúhoz képest kedvezményes, napi egyszeri, élelem biztosításával, vagy természetbeni hozzájárulással (étkezési utalvány, jegy stb.)),

· Egyéni védőfelszerelés (védőruha),

· Tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém),

· Egyéb, az adott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (időarányosan).

· Gyakorlati időre járó díjazás minden megkezdett hétre: Mindenkori minimálbér 19,5%-ának a negyedrésze (2021-ben:  8160,75 Ft)

Az iskola biztosítja:

· Munkaruha, azokhoz az ágazatokhoz (gépész), amelyekhez tanév közben is biztosít.

· Felelősségbiztosítás tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére.

Hiányzás:

· Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

· Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

· Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

o a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

o b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet

A tanuló kártérítési felelőssége:

· A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

A kapcsolódó dokumentumok a mellékelt listában találhatóak.


Tartalomhoz kapcsolódó dokumentumok

Gépészet ágazat tematika (2016.09.01 után kezdett tanulók)

Mechatronikai technikus tematika (2018.09.01 után kezdett tanulók)

Szándéknyilatkozat 2021/22-es tanév (képző részéről)

Foglalkozási napló - Gépészet Ágazat (2021/22-es tanév)

Teljesítésigazolás szakmai gyakorlatról (2021/22-es tanév)Tartalom kulcsszavak