Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium


Az országos kompetenciamérés ideje iskolánkban is 2021. május 26. Iskolánk tanulói közül a 10. évfolyamosok az érintettek. Kérjük a tájékoztató elolvasását.

Cikk megjelenés: 2021-05-20 00:00:00 Utolsó frissítés: 2021-05-20 15:23:00

Országos kompetenciamérés

A felmérés általános ismertetése:

Az Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes felmérése, rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő. A mérés időpontja és tartalmi jellemzői szintén jogszabályokban rögzítettek.

A felmérés  időpontja:

Országos kompetenciamérés napja 2021. május 26. (szerda). Iskolába érkezés 730 és 745 között a kijelölt tanterembe.

A részvétel minden érintett diák számára kötelező. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.

A  felmérés  célja és menete:

A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A méréshez kétféle – „A” és „B” – Tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a szövegértési és a matematikafeladatok. Egy tanuló csak egyféle („A” vagy „B”) tesztfüzetet tölt ki.

A tesztfüzetekben az 1. és 2. részben szövegértési feladatok szerepelnek, míg a matematikafeladatok a 3. és 4. részben jelennek meg. A két füzettípus abban tér el egymástól, hogy a szövegértésen belül a szövegértés részek, a matematikán belül pedig a matematika részek sorrendje meg van cserélve.

Mit kell hozni?

A matematikateszt megoldásához a tanulóknak szükségük lesz vonalzóra és számológépre, ezért ezeket hozzák magukkal a mérés napján. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mindenkinek egyszerre lesz szüksége vonalzóra és számológépre, ezért mindenkinek kell lennie egy sajátnak. Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. Tízórait ajánlott hozni!

A tanulói kérdőív:

A mérés megírása előtt a tanulók kézhez kapnak egy ún. Tanulói kérdőívet, majd legkésőbb a teszt megírását követő napon hozza vissza az iskolába. A kérdőívben – mely a mérési rendszer egyik fontos eleme – a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A kérdőívben található tájékoztatót, valamint a válaszokat a tanulók szüleikkel együtt olvassák el és adják meg! A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes. A kérdőívet lezárt borítékban is visszaküldhetik az iskola számára.

A Tanulói kérdőívek azt a célt szolgálják, hogy a belőlük nyert adatok segítségével a tagiskola eredményeit ne csak önmagukban, hanem a tanulók és a tagiskola rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk jellemző körülmények figyelembevételével tudjuk elemezni.

A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2022. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA! 

Anyagi és környezetvédelmi megfontolásokból a 2021-es Országos kompetenciamérésben a 2020-ra készült, előre kinyomtatott kérdőíveket használjuk. A kérdőívben feltett kérdéseket nem befolyásolja a borítón szereplő dátum.

A kompetenciamérésről bővebb tájékoztatást az oktatas.hu oldalon olvashatnak.Tartalom kulcsszavak