Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
Azon tanulóinknak számára, akik projektmunka beadására kötelezettek, illetve kérvényt adtak be, közöljük a projektmunka témaköreit.

Cikk megjelenés: 2020-07-02 00:00:00 Utolsó frissítés: 2020-07-02 09:19:11

Projektmunka általános követelményei:

 • Times New Roman betűtípus 12-es betűméret, sortávolság másfélszeres
 • A4-es oldal, margók alapértelmezettek
 • minimális oldalszámkövetelmény: 10 oldal (amelybe nem számít bele a borító)
 • a projektmunka átlátható, tagolt legyen, heyesírásra külön figyelmet fordítsanak
 • képek használata szemléltetésnek megengedett, teljes oldalas képek a mellékletben lehetségesek
 • beadási határidő: 2020.08.17 16:00
 • beadás: csaba.folker@bszc.hu email címre, a tárgymezőben fel kell tüntetni a tanuló nevét és osztályát, valamint a PROJEKT-GYAKORLAT szöveget

 

 

 Gépészet ágazat témakörei

 1. Hegesztési technológiák ismertetése, különös tekintettel az alkalmazhatóságukra, költségigényükre. Fejtse ki a láng és ívhegesztés munkavédelmi szabályait!
 2. Mutassa be a kézi és a gépi úton történő képlékeny alakításokat. Ismertesse a kovácsműhely balesetvédelmét munkáltatói és munkavállalói szempontok alapján!
 3. Mutassa be a korrózió elleni védelem lehetséges megoldásait, azok alkalmazhatóságát ill. költségigényét. Térjen ki a megemlített technológiák balesetvédelmi megoldásaira is!

 

 Rendészet ágazat témakörei

A 10. évfolyamos érintett rendészet ágazatban tanulóknak az alábbi 8 témakör közül egyet, illetve a MRÜSZ 2 témaköréből egyet szükséges kidolgozni. A MRÜSZ téma oldalkövetelménye minimum 7 oldal, a rendvédelmi szervek és alapfeladatok téma oldalkövetelménye minimum 3 oldal.

10. évfolyam  - rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgy online nyári gyakorlatának témakörei a kadétok projektmunkájához

  

 1. Alaki és öltözködési szabályok a tanult elméleti anyag mentén.  Hasonlóságok-különbségek az egyenruha és a formaruha viselése, a viselésre vonatkozó szabályok között.
 2. A szolgálati viszony tartalma. Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer.  A szolgálatellátás általános szabályai.  
 3. A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jogszabályok. Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája. A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek ismertetése. 
 4. A rendőri intézkedések és eljárások alapjai. Az egyes rendészeti tevékenységet végző személyek tevékenységének alapjai.
 5. A katasztrófavédelem szervezetének, funkcionális működésének, valamint 1 szabadon kiválasztott önkéntes tűzoltó egyesületnek a bemutatása.
 6. Mutassa be a katasztrófavédelem óvodai és iskolai oktató-, nevelői tevékenységét a tűzmegelőzés szempontjából. (3x3-as akcióterv, szakkörök, közösségi szolgálat, ifjúsági (gyermek) versenyek)
 7. A rendvédelem alapfogalmai. A rendőrség feladata. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése, irányítása. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv felépítése, feladatai.
 8. A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése. A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. Büntetés-végrehajtási munkavédelmi alapismeretek. Együttműködés a BV és más rendvédelmi feladatokat ellátó szervek között.

10. évfolyam  - MRÜSZ vagyonvédelem tantárgy online nyári gyakorlatának témakörei projektmunkájához

I. Írjon egy fogalmazást a személy- és vagyonvédelem hazai kialakulásáról! Különös figyelmet fordítson a rendszerváltás utáni időszakra! Ehhez támpontok:

- Fontosabb „történelmi állomások (világháborúk előtti időszak, két világháború közötti időszak, II. világháború utáni időszak, Rendszerváltás),

- Az egyes történelmi állomásoknál mi volt jellemző a személy- és vagyonvédelemre,

- Milyen tulajdon viszonyok voltak,

- Két világháború közötti időszaknál nagyon szépen beemelheti a 9-ben tanult magánnyomozáshoz kapcsolódó anyagokat,

- Jusson következtetésre a tanuló azzal kapcsolatban, hogy miért is alakult ki a Magánbiztonság (személy- és vagyonvédelem) és miért nyer napjainkban egyre nagyobb szerepet a Közbiztonságban!

- A fogalmazásban térjen ki arra, hogy miért kellett törvényi szinten szabályozni a személy- és vagyonvédelmet! Mi ennek a jelentősége, célja! Hatályban lévő törvényre utaljon!

- A törvényi szabályozás szükségességénél térjen ki a bűnözésre! Tudjon adatokat mondani a rendszerváltás utáni időszakra vonatkozóan (regisztrált bűncselekmények alakulása)! Támassza alá, indokolja a következtetéseit a bűnözés alakulásával! Internetes kutatómunka, illetve a korábban tanultak! Javasolt ábrák, grafikonok, képek beillesztése,- mellyel szebbé, látványosabbá teheti a munkáját!

- Térjen ki a fogalmazásban a személy- és vagyonőr, valamint a Rendőrség viszonyára (elhelyezkedésére)! Ne feledkezzen meg arról, hogy melyik folytat eseménykövető és melyik a reagáló jellegű tevékenységet! (fejtse ki, indokolja)

- Fogalmazását zárja a hatályos törvénnyel, illetve azzal, hogy a törvény alapján milyen tevékenység végezhető és ki lehet személy- és vagyonőr!

 

II. A tanult ismeretek birtokában írja le és csoportosítsa a személy – és vagyonőr által használt szolgálati okmányokat! Ismertesse, hogy személyek esetén, milyen belépési engedélyeket ismer! Térjen ki a gépjárművek illetve szállítmányuk ellenőrzési módszereire! Ne feledkezzen meg a szállítmánnyal kapcsolatos bizonylatok fajtáiról sem! Készítse el a fogalmazás mellékleteként az alábbi három naplót:

- Személyforgalmi naplót

- Gépjárműforgalmi naplót

- Kulcs átadó naplót

Támpontok a három napló készítéséhez:

- gondolja át a tanultakat és a háromféle naplónál úgy készítsen rovatokat,

- ne feledkezzen meg a „Ki-„ illetve „Be-„ irányuló mozgásról,

- a táblázatot úgy készítse el, hogy azt egy személy- és vagyonőr ki tudja tölteni,

- ne feledkezzen el a gépjárműveknél a szállítmányokról sem,

- áttekinthető, könnyen kitölthető legyen a napló!

 

11. évfolyam  - nyári gyakorlatának témakörei projektmunkájához

 

 

 1. Mutassa be a polgárőrség szervezetét, a polgárőr egyesületek működését! Ismertesse a polgárőrség működésének jogi alapjait, a polgárőr tevékenység követelményeit, a polgárőrök felszerelését! Továbbá mutassa be a polgárőr szolgálati formáit, és tevékenységi területeit!
 2. Ismertesse a közterület-felügyelő tevékenységre vonatkozó jogszabályokat és jogi normákat, valamint jogállását és feladatait! Továbbá mutassa be a jogszabályi felhatalmazás alapján, a közterületen történő szabálysértések és közösségellenes magatartás elleni fellépés és intézkedés típusait és szabályait! Mutassa be a közterület felügyelő ruházatát, és annak kiegészítőit!

 3. Sorolja fel a katasztrófavédelem eszközeit, alapfelszereléseit, valamint a katasztrófavédelem szakfelszereléseit, ismertesse azok jellemzőit, valamint felhasználási és alkalmazási területeit! (Gépjárműfecskendő, magasból mentő, KMSZ, KSE, mobilgát; szívóoldali-, nyomóoldali felszerelések, egyetemes kapocskulcs, nyomótömlő, négyágú osztó, motoros láncfűrész, motoros gyorsdaraboló,

 Tartalom kulcsszavak