Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
Az országos mérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes felmérése.

Cikk megjelenés: 2023-05-14 00:00:00 Utolsó frissítés: 2023-05-14 19:40:22

A DIGITÁLIS ORSZÁGOS MÉRÉSEK

A felmérés általános ismertetése:

Az országos mérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes felmérése, rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő. A mérés időpontja és tartalmi jellemzői szintén jogszabályokban rögzítettek.

A rendszer a 2021/2022-es tanévben teljes mértékben átköltözött a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak ezentúl online felületen kell teljesíteniük. 

A felmérés  időpontja:

A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet határozza meg. Az iskolák feladata, hogy a helyi technikai feltételek, valamint a mérésben részt vevő tanulók számának figyelembevételével a tanulóikat beosszák a mérési napokra.

A digitális országos mérések napja iskolánkban 2023. május 16. (kedd).

10/A, 10/B, 10/C: Iskolába érkezés 07:30-ig a kijelölt tanterembe.

10/D, 10/E: Iskolába érkezés 12:20-ig a kijelölt tanterembe.

A részvétel minden érintett diák számára kötelező. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.

A  felmérés  célja és menete:

Az online tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Mit kell hozni?

A matematikateszt megoldásához a tanulóknak szükségük lesz számológépre, ezért ezt hozzák magukkal a mérés napján. Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem. Tízórait ajánlott hozni!

Háttérkérdőív:

Az online háttérkérdőívek azt a célt szolgálják, hogy a belőlük nyert adatok segítségével a tagiskola eredményeit ne csak önmagukban, hanem a tanulók és a tagiskola rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk jellemző körülmények figyelembevételével tudjuk elemezni.

A kérdőívben a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A kérdőívben található tájékoztatót, valamint a válaszokat a tanulók szüleikkel együtt olvassák el és adják meg! A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes. A Háttérkérdőív csak olyan időszakokban érhető el, amikor iskolai mérések nem zajlanak.

A Háttérkérdőív itt érhető el: https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/

A Háttérkérdőív pdf változata megtekinthető itt, ám a kérdőív csak online, a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon tölthető ki.

A kérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját tartalmazó belépési jelszó szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, a későbbiekben a kérdőív lezárása előtt csak az új jelszóval lehet visszalépni a kérdőívbe. A jelszó megadásával biztosítható, hogy a megadott válaszokat ne ismerhesse meg olyan személy, aki – az eredeti jelszó ismeretében – össze tudja kötni a felhasználó személyét a mérési azonosítóval.

Minden mérésben érintett tanuló a saját oktatási intézményétől a mérés napján megkapja a Mérési azonosító kártyát, amely tartalmazza a háttérkérdőív online elérhetőségét, az intézmény és a tanuló alapadatait, a mérési azonosítót, a háttérkérdőív indításához szükséges kódot és azonosítót.

A szülői háttérkérdőív kitöltését asztali számítógépen, laptopon, esetleg tableten javasoljuk. A telefon használatát nem ajánljuk, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.

Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal nem tudja összekapcsolni a tanuló mérési azonosítóját és a tanuló személyazonosságát.

Az iskola nem fér hozzá a háttérkérdőívben megadott válaszokhoz, de a mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben nyomon tudja követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló háttérkérdőíve került már kitöltésre.

A mérési azonosító segítségével a szülő a későbbiekben megtekintheti majd gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését, ezért a Mérési azonosító kártyát, illetve az azon található Mérési azonosítót meg kell őrizni.

A Háttérkérdőív kitöltéséhez minden szükséges információ itt megtalálható: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/hatterkerdoiv

A digitális országos mérésekrőlbővebb tájékoztatást az oktatas.hu oldalon olvashatnak.

 

 

DIGITÁLIS ORSZÁGOS MÉRÉS – KOMPETENCIAMÉRÉS

2023.05.16 (kedd)

Beosztás

Osztály

Tanterem

Időtartam

10/A

Frey

Neumann

07:30-11:30

10/B

Nemes

Neumann

10/C

Hardver

Öveges

10/D

Neumann

-

12:20-16:20

10/E

Neumann

Frey

 Tartalom kulcsszavak