Közszolgálati technikus szakma

Szakma ismertetése

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány. A Közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa- védelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az állam- igazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit magas színvonalon tudja biztosítani.

Kompetenciaelvárás

 • Kiemeli a lényeget

 • Megérti és visszaadja az olvasottakat

 • Felismeri az alapvető összefüggéseket

 • Megérti a kapott információkat

 • Kérdéseket tesz fel

 • Válaszokat ad

 • Megfogalmazza a véleményét

 • Megérti mások kommunikációját

 • Fgyelembe veszi mások véleményét

 • Kapcsolatot teremt

 • Pontos, kontrollált munkát végez

 • Betartja az alapvető viselkedési normákat

 • Tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket

Képzés felépítése

A szakképzettséggel rendelkező

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat
 • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat
 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként
 • a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt
 • ellenőrzi a közterületeket
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
 • visszatartja a bűncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel
 • lőfegyvert használ
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

2019-es rendész nyílt nap