Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
Jogszabályi rendelkezés alapján az iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk bizonyos közérdekű adatokat. Jelenleg a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§-a rendelkezik a köznevelési intézmények közzétételi listájáról.

Cikk megjelenés: 2018-10-01 00:00:00 Utolsó frissítés: 2019-01-17 15:36:28

 Iskolánk weboldalán több helyen is megtalálhatóak a lista különböző elemei, azonban igyekeztünk ebben a pontban összeszedni a jogszabály által meghatározott elemeket:

 

 

1) Felvételi tájékoztató:

            http://nemesgszi.hu/tartalom/Felveteli-informaciok-20192020-as-tanevre

1/a) Beiratkozásra meghatározott idő:

             2019. június 20.

2) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

             Szakgimnáziumi képzésben engedélyezett osztályok száma: 5

   • Gépészet ágazatban 1 osztály (2/3 mechatronikai technikus, 1/3 gépgyártástechnológiai technikus)
   • Informatika ágazatban 2 osztály (1 informatikai rendszerüzemeltető, 1/2 szoftverfejlesztő, 1/2 műszaki informatikus)
   • Rendészet és közszolgálat ágazatban 2 osztály

 

 

 

3) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

               http://nemesgszi.hu/tartalom/Egyes-szolgaltatasok-dijtetelei

4) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai 

               -

5) Nyitvatartási idő:

 • Szorgalmi időszakban, munkanapokon: 6:00-19:00 óráig,
 • Nyári szünetben: 8:00-12:00-ig, szerdánkénti ügyeleti napokon 8:00-14:00-ig,
 • Munkaszüneti napokon az iskola zárva tart,
 • 2018/2019-es tanév rendkívüli napjai, tanév rendje: http://nemesgszi.hu/tanevrendje

6) Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

                http://nemesgszi.hu/tanevrendje

7) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

               

Típus 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
minősítési eljárás      2
megfelelt: 2
 3
megfelelt: 3
 
minősítő vizsga (külső)          
minősítő vizsga (belső)          
pedagógus tanfelügyelet          
vezetői tanfelügyelet         1
intézményi tanfelügyelet          

8) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok (fő) (2018.10.01.)

ok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
másik intézménybe távozott 25 35 22 26 14

jogviszonya szünetel

illetve nem tanköteles

3 10 4 12 3

 

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok (fő)

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
19 11 14 7  

 

9) Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév A oszt. B oszt. C oszt. D oszt. E oszt. F oszt.
2014/15  3,122  3,160  3,480  -  -  -
2015/16  2,996  2,962  3,456  -  -  -
2016/17  3,400  3,060  3,260  -  -  -
2017/18  2,538  3,482  3,474  -  -  -
2018/19        -  -  -

 10) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 2018/19. tanév

 

 Szakkörök              

              - Linux szakkör (Priskin István)

              - Lego szakkör (Tusjak Brigitta)

              - Tehetséggondozás, versenyfelkészítés (Sarusi József)

              - Társastánc (Dóczi Zita) [1. félév]

              - Közismereti informatika érettségi felkészítés (Gajda Judit)

Fakultációk 

               - Gépészet ismeretek fakultáció 12. évf. (Sarusi Ildikó) [1. félév]

               - Gépészet ismeretek fakultáció 11. évf. (Kiss Ferenc)

               - Informatika ismeretek fakultáció 12. évf. (Fölker Csaba)

               - Német nyelv 11. évf, 12. évf. (Kocsondi Éva)

               - Angol nyelv emelt szint (Mihalecz Éva, Bucsai Szilvia)

Fejlesztés

               - BTM fejlesztés (Hugyecz Eszter, Gajda Judit, Virág Barbara Szilvia)

               - SNI fejlesztés (Fábián Éva Edit, Furák István, Hugyecz Eszter, Sélleiné Csőke Mónika, Szabó Csilla)

11) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

              A házi feladatok szabályzását a pedagógiai program (39-40. oldal) tartalmazza

              Az iskolai dolgozatok szabályzását a pedagógiai program (58. oldal: módosítás 14/10-es oldal) tartalmazza

 12) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát az iskola, az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően szervezi a tanulói részére. A jelentkezést az intézményvezetőnek kell benyújtani.

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a pedagógiai programunkban rögzített követelményekkel.

Javítóvizsgát az iskola minden év augusztus 26 – 30. között szervez.
Különbözeti vizsga a tanév során bármely időpontban szervezhető.
Részletes szabályzás a pedagógiai program 1.16-os pontjában (13. oldal) taláhatóak

13) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2018.10.01.)

Osztály Létszám (fő) Osztályfőnök
9.A 28 Lendvai Sándor
9.B 31 Tusjak Brigitta
9.C 31 Tóthné Leelőssy Andrea
9.D 26 Sánta Elza Hajnalka
9.E 27 Bozsó Katalin
9.M 29 Barlabásné Nagy Csilla
10.A 23 Virág Barbara Szilvia
10.B 34 Murvai Mónika
10.C 34 Földi Zsolt
10.D 23 Raffai András
10.E 21 Petruska Gabriella
10.F 23 Benkőné Balogh Szilvia
11.A 20 Klucsics Sándor
11.B 34 Priskin István
11.C 32 Csóti Marianna
11.D 30 Pálfi István
12.A 23 Dóczi Zita
12.B 24 Gajda Judit
12.C 21 Drotár János
5/13 27 Tulkán Zsolt
     

 

 

 14) Intézményi dokumentumok

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Iskolai-dokumentumok

     Kollégiumi dokumentumok

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Kollegiumi-dokumentumok

15) Országos kompetenciamérés eredményei: 

             http://nemesgszi.hu/tartalom/Orszagos-kompetenciameres-eredmenyei

 Tartalom kulcsszavak